KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Struktura własnościowa, majątek

VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Mienie Szkoły stanowi mienie komunalne.

AKTYWA TRWAŁE : 2 486 154,33zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe: 2 486 154,33zł

Środki trwałe : 2 486 154,33zł

Budynki, lokale: 2 485 643,58zł

Urządzenia techniczne i maszyny 510,75zł

AKTYWA OBROTOWE: 40 602,38zł

II. Należności krótkoterminowe: 22 004,00zł

Pozostałe należności: 22 004,00zł

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe:18 598,38zł

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 18 598,38zł

SUMA AKTYWÓW: 2 526 756,71zł

Majątek: poz. śr. trwałych: 487 177,72zł

Wartości niematerialne i prawne: 12 689,74zł

Zbiory biblioteczne 80 503,99zł

Stan na dzień: 31.12.2019 r.

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego o wartości jednostkowej powyżej 300 euro: obecnie placówka nie posiada takich składników majątku.

Podmiot udostępniający informację:
VI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Łodzi
odpowiada: Małgorzata Caban
data: 26-05-2020
data: 26-05-2020
data: 26-05-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 26-05-2020 - Edycja treści
  • 23-08-2019 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 26